اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

وی در ادامه کلیدی اشاره به ارزشمندی بعضی کودها مثل کود سولفات پتاسیم که بها آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: این محصولات کناره سود قابل قبولی حتی نسبت به بقیه فرآوردههای پتروشیمی دارند. استفاده می شود. بهتر میباشد همین کود در اوایل رشد آیتم مصرف قرار گیرد به این ترتیب زمان کاشت محصول و یا این که روند اول پرورش دوران مناسبی برای کوددهی است. حیاتی هدف باز‌نگری اثرات دورهای متفاوت آبیاری و کاربرد مقادیر گوناگون کود پتاسیم در خاک، بر کارایی و اجزای عملکرد جو فارغ از پوشینه، آزمایشی حساس کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های تمام تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده آزاد میبد مدرس یزد در سال 1388 انجام گرفت. در پایان فصل رشد، کارایی دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همینطور اجزای عملکرد دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو بدون پوشینه اندازه­گیریشد. سولفات پتاسیم به جهت همین محصولات ترجیح دیتا می شود، که شامل تنباکو و بعضا میوه ها و سبزیجات است. تیمارهای آزمایش شامل سه به دور متعدد آب پاشی شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار مرحله کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. مقایسه متوسط دورهای مختلف آبیاری نشان بخشید بیشترین و کمترین وزن هزار دانه جو به ترتیب در دورهای آبیاری 7 و 21 روز یکبار آب پاشی و برابر مهم 36.7 و 38.7 گرم به دست آمده است. نتیجه ها نشان بخشید بیشترین کارایی و اجزای آن در تیمار 7 روز یکبار آب پاشی به­میزان 3147 کیلوگرم در هکتار حاصلشده که اصلی افزایش به دور آبیاری به 14 و 21 روز یکبار به ترتیب اصلی کمتر 12 و 43 درصدی به­میزان 2761 و 1792 کیلوگرم در هکتار رسیده است. زمان مناسب به جهت دادن کود پتاش به گیاهان چه وقتی است؟ وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط کلیدی پتاسیم سولفات سم وب تارنما خود باشید.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum html nullednulled themesMobil Ödeme Nakitbuy instagram followersMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite Çevirme