اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

همین دارو در فهرست داروهای حتمی سازمان بهداشت جهانی، ایمن ترین و موثرترین داروهای مورد نیاز در یک سیستم بهداشتی هست . درمان می تواند به صورت خوراکی یا این که دارای تزریق عضلانی یا این که درون وریدی انجام شود.اسکوروی را بقراط می شناختنددر مقطع کلاسیک نشان داده شد که همین بیماری توسط مرکبات در یک آزمایش زودرس کنترل شده به وسیله جراح نیروی دریایی سلطنتی ، جیمز لیند ، در سال 1747 پیشگیری می شود و از سال 1796 برای همگی خدمه نیروی دریایی سلطنتی آب لیمو صادر شده است. به جهت افراد ≥20 ساله ، دیتا های حاصل از نظرسنجی NHANES 2003-04 ایالات متحده ، متوسط و متوسط غلظت سرمی 49.0 و 54.4 میکرومول در لیتر را نشان داد. در حالی که مکمل های ویتامین C دوچندان دوستداشتنی هستند، تحقیقات هنوز در گزینه منافع مصرف همین ویتامین برای سلامتی افراد نتیجه ها محکمی ارائه نکرده است. فراتر از آن ، نقشی در اسید آسکوربیک به تیتر پیشگیری یا این که معالجه بیماری های گوناگون مورد مشاجره نیست ، و بررسی ها نتیجه های متناقضی را گزارش می دهند. فراتر از آن، نقش ویتامین ث به تیتر پیشگیری یا درمان بیماریهای مختلف آیتم دعوا نمیباشد و بررسیها نتایج متنقاضی را نشان میدهد. اسید آسکوربیک نقش گزینش کننده ای در معالجه اسکوربوت داراست که بیماری ناشی از کمبود اسید آسکوربیک است. اسید اسکوربیک در محافظت از پوست هم نقش دارد. اسید اسکوربیک حیاتی مزایای نگهداری از پوست است. اسید اسکوربیک بخاطر مزایایی که برای تندستی دارد، به خوبی و اساسی دقت آیتم مطالعه قرار گرفته است. استفاده از اسید اسکوربیک به عنوان یک ماده نگهدارنده، فرآیند اکسیداسیون را به تاخیر می اندازد، و ظاهر گوشت را جدید و به جهت مصرف کنندگان جذاب تر می تولید اسید اسکوربیک کند. تن انسان می تواند صرفا میزان مشخصی از اسید آسکوربیک را ذخیره نماید و بدین ترتیب درصورتیکه مواد تازه مصرف نشود ، ذخیره بدن تخلیه می شود. مواد و روشها: در این مطالعه از 70 سر موش صحرایی نر نژاد Wistarدر محدوده وزنی 270-220 گرم در10 مجموعه کنترل، اسیدآسکوربیک(µg/rat/side 48 و24 ،12)، بروموکریپتین (side/µg/rat 25 و 5/12)، اسیدآسکوربیک و بروموکریپتین (µg/rat/side 25 و 24) و شم اسیدآسکوربیک، بروموکریپتین، اسیدآسکوربیک و بروموکریپتین استفاده شد. آسکوربیک اسید از جمله موادی میباشد که تن بضاعت ساخت آن را ندارد و باید آن را از روش غذاها و مواد مغذی حاوی آن، آن را دریافت کرد.

حتما بخوانید:
پرتاب هواپیماهای برقی حریف را به سرقت اسرار خود متهم می کند