انواع عایق الکتریکی

به طور معمول به عنوان یک لایه عایق پایدار در برابر حرارت به کار گیری می شود، همچنین یک عایق الکتریکی معقول حیاتی استحکام کششی بالا است، نوار پارچه ای شیشه ای به طور گسترده در کاربردهایی مثل در اختیار گرفتن اجاق ها و سیستم های منبع تغذیه کوره، در سیم های موتور و سوئیچ ها و به جهت بسته بندی به کار گیری می شود. عدم انجام همین عمل ممکن می باشد طول قدمت موتور را به مقدار قابل توجهی کمتر دهد. یک عایق مطلوب حتی در صورتی که اختلاف ولتاژ در ترمینال ها نامتناهی باشد ، نمی تواند جریان را عبور دهد. دستگاه تست Hipot جهت اعمال ولتاژ بالا به یك عایق و اندازهگیری مقدار جریان عبوری از آن ساخته شده است. مهمترین خواص مکانیکی نایلونها از روش داده ها حاصل از اندازهگیری ویژگیهای پنج امتحان کششی، خمشی، فشاری، برشی و سختیسنجی ابلاغ میشود. رزین اپوکسی نسبت به دیگر رزینها به علت خواص مکانیکی بالا و مقاومت در برابر تخریبهای محیطی کاربردهای بیشتری در فضای خارج دارد (نظیر کاربرد انحصاری آن در اجزای عایق بار الکتریکی هواپیما). شایان ذکر می باشد پس از جذب رطوبت، به علت ارتقا انعطافپذیری نایلون، بسیاری از خواص مکانیکی آن کاهش پیدا می کند اما تنها مقاومت در برابر ضربه پلاستیک جذبکننده رطوبت، ارتقاء پیدا میکند. بدین ترتیب ، فلزات از مقدار متعددی الکترون آزاد برخوردار هستند ، براین اساس آن ها رسانای فراوان لطف هستند. نزیک آندA، تعداد متعددی الکترون در دی الکتریک وجود دارد؛ نزدیک کاتدB تعداد متعددی پروتون در دی الکتریک موجود است. همانطور که مشخص است، وجود یک دی الکتریک بین دو جوشن رسانا گنجایش ترازو گیری شده در میان این جوشن ها را ارتقا می دهد.

حتما بخوانید:
هزینه جراحی ژنیکوماستی بسیار متفاوت است