او شبکه را ایجاد کرد. حالا او می خواهد دنیای دیجیتال را تغییر شکل دهد.تیم برنرز لی می خواهد مردم را وادار کند تا اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند. این شرکت دارای فناوری و یک شرکت نوپا است که این هدف را دنبال می کند. آیا او می تواند موفق شود؟


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>