[ad_1]

تیم برنرز لی می خواهد مردم را وادار کند تا اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند. این شرکت دارای فناوری و یک شرکت نوپا است که این هدف را دنبال می کند. آیا او می تواند موفق شود؟

[ad_2]

منبع: rah-khabar.ir