باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به روش باز عمل کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از بیشتر نمودن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن با جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اصلی صندلی سنگی در طول محیط که به وسیله حوضهایی اهمیت صفحات سنگی از همدیگر قطع می‌شوند که کارایی آن ها مشخص و معلوم نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز بازدید میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و محافظت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و حفظ امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. حرف در ارتباط دارای مزایای اشکال برج خنک کننده ممکن است سا‌عتها و روزها طول بکشد. واجب به ذکر میباشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی فی مابین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته اندک بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و عامل ها واجب برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از شیوه آن وارد میشود. در غایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از جنس چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم مخلوط دو یا این که یکسری شیوه و یا رویکرد متفاوت، کلیدی هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. این قابل به کارگیری در هر دو نصب جدید و موجود است. حیاتی دقت به نامی که به جهت همین نوع از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه تعدادی کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب فارغ از تماس مستقیم حیاتی هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام می‌گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و نصب سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها متعددی است که مهمترین آنها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌کنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا این جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای مضاعف پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی دسته تحمیلی وجود داراست از دربین میرود. ضروری به ذکر میباشد که در همین برجها، جور جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری است و بیشترین میزان سفارش را دارد. اصول عمل در تمام برجها براساس ساخت یک مرحله اکثر برای تماس بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان است میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اصلی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب حیاتی جریان طبیعی هوا، تبارک و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در علیه انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را کلیدی دقت به میزان نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منبع خود تخلیه کرد، اما گهگاه زمان ها باید قبل از رجوع به منبع مورد تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از حساس ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف بین حجمی هوای خارج برج و دانسیته هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا باید ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یک عدد از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین شرایط انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر حیاتی به عبارتی مقدار گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از نخست از چیلر به کارگیری میشد. از طرح و شکل برج خویش به کارگیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی اهمیت به کارگیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون سوق‌دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به خواسته کنترل غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن صورت میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به لحاظ مصرف آب و انرژی هم فراوان بهینه خیس کار می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کمتر میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد بررسی میزان آپروچ از فرمول پایین استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را زمانی ارتقاء می دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. اما حساس اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه مهم اختلال مواجه شده و ساخت تیم کمتر مییابد. همین دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 درجه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی با رطوبت بالا بلا به کارگیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت اساسی آب گرم، حیاتی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اهمیت جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج کلیدی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته مهم جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی میباشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را مهیا مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا این که فلزی ساخته می شوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و حساس شیبی به سمت ذیل قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته می‌شوند که هر یک اصلی دمندهای اهمیت جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از طرز تبخیر گوشه ای از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از تولید کنندگان گوناگون از طرح های مختلف به کارگیری می کنند ، همگی برج های خنک کننده اهمیت استفاده از همان اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می گردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ میباشد در میآید، ولی کلیدی به کار گیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها می توان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها حیاتی هزینه سرمایه گذاری و ساخت بسیار بالایی هستند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مطلوب میباشند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق کلیدی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب دارای جریان مکانیکی هوا از نوع جریان ناخواسته هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می کنند و همچنین عیب دارای دیگر آنان جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به ملازم باد کمتر مییابد ولی بدلیل این‌که ترانه انتقال چگالی کمتر هست عملکرد همین سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
بزرگتر نشاندهنده واکنش سریعتر است

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrabuy verified stripe accountOmeglejoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerPendik EscortBağlama büyüsü