تقسیمبندیهای مختلفی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد

یک عدد از ویژگیهای منحصربه‌فرد بهفرد شیر فشارشکن همین میباشد که حتی اهمیت افت و خیز فشار آب محل ورود (مثلا به 10Bar و یا این که 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند. فشار بایستی به کمی کمتر از میزان تهیه شده افت نماید تا شیر بسته شود. در همین رخ می­ تواند فشار خروجی را تهیه کند. شیوه کارکرد شیر فشار شکن بدین صورت می باشد که در آغاز شیر را بر روی فشار گزینه حیث برای خروجی شیر تهیه کرده تا وقتی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تهیه شده شود، شیر شروع به کار کرده و فشار را کمتر دهد و هنگامی که فشار سیستم به مرحله امن بازگشت، شیر به شرایط اولیه برگردد. شیرفشارشکن آریا، به طور پیش فرض، بر بر روی فشار خروجی 3Bar تهیه و تنظیم شده است. PTV را می توان افقی نیز کارگزاشتن کرد و حتا در صورتی که بر روی آن درج شده باشد به شکل آویزان هم کارگزاشتن می شود. کاربر براحتی دارای چرخاندن بخش تهیه و تنظیم فشار بر روی شفت مرکزی شیرفلکه، آن را در یکی از حالتهای شیر فشار شکن یوشی تاکه چهارگانه قرار دهد. شیرهای فشارشکن از نوع پنوماتیکی، به تیتر مثال ای از ولو فشارشکن،به علت برخورداری از قطعات جانبی مانند کنترلر، پوزیشنر و عملگر، باعث ایجاد افت فشار متعددی می شود. به جهت ما زیاد دارای داراست که فشار آب مستقر در همین تجهیزات ثابت و معلوم باشد تا در دراز مدت به آن ها آسیبی وارد نکند. علاوه بر این، فشار بیش از حد آب میتواند به تجهیزات آتشنشانی زخم هم وارد کند. عمده مواقع و به خطا شیرهای فشارشکن و شیرهای اطمینان، یک متاع تلقی می شوند. بر همین اساس، از گزاره کاربردهای مهم شیرهای فشارشکن، کاهش فشار آب ورودی مخازن می باشد. اهمیت همین عمل ساده، فشار محل ورود 8Bar به اندازه 5Bar کاهش مییابد و آب خروجی از شیر اصلی فشار 3Bar خواهد بود. تعویض شیر کوچک چندان گران کل نمی شود اما حساس بزرگتر شدن ترازو آن و ممکن است به خاطر هزینه بالای آن، بدون چاره شدید آن را به وسیله تعمیر کارهای مجاز تعمیر کنید. شیر فشار شکن چیست؟ شیر فشار شکن و شیر فلکه تنظیم فشار دو نمونه پرکاربرد از این تجهیزات میباشند که در قسمتهای متعدد یک سیستم آبرسانی آتشنشانی گزینه به کارگیری قرار میگیرند. شیر فشار شکن (PRV)، نوعی از سیرآلات صنعتی میباشد که به جهت تنظیم فشار داخل لوله در یک سیستم تاسیساتی، در زمان بیش تر فشار طراحی شده است. به دستگاهی که به هوا امداد می کند تا خلا ساخت شده در باطن سیستم لوله کشی بخار را مالامال نماید فشار شکن آب گفته می شود .

حتما بخوانید:
برنامه های کاربردی ویروس کرونا نویدبخش هستند اما فروش دشواری را ثابت می کنند