داشتن سینه های تبارک و نامطلوب یکی از از مشکلات مرسوم در بعضی از آقایان می باشد که به آن ژینکوماستی می گویند.عوامل متعددی برای ژنیکوماستی وجود دارااست .معمولا ارتقاء تومورهای پستان در دوران بلوغ طبیعی هست البته در صورتی که بیش از حد رشد کند می تواند ظواهر زنانه ای به سینه مردان بدهد. رشد سینه های شان کامل شده است. ستی، وزن اضافی بافت سینه می تواند سبب ساز افتادگی سینه و کشیدگی هاله قهوه ای رنگ اطراف نوک سینه شود. در چنین مواردی، پوزیشن و اندازه ی هاله ی قهوه ای رنگ به طریق جراحی بهبود بخشیده می شود و پوست مازاد نیز برداشته خواهد شد. حقوق و دستمزد جراح دارای دقت به سابقه ی وی در انجام جراحی، دسته جراحی و هم چنین شرایط جغرافیایی تعیین خواهد شد. در جلسات مشاوره، مریض می تواند تمام سوال ها خود را اهمیت جراح در در میان بگذارد. و فرد می تواند حساس مصرف بعضا دارو ها ژنیکوماستی را درمان کند. این تورم حساس رعایت نمودن نکته ها واجب برطرف شده و سرانجام را تماشا خواهید نمود. بخش اعظمی از بیمه ها، جراحی ژنیکوماستی را تحت پوشش قرار نمی دهند، به این خاطر بهتر است در آیتم هزینه عمل ژنیکوماستی مطلقا حیاتی جراح خود مشورت کنید. تا جای ممکن از داروها برای التیام درد به کارگیری می شود. جراحی کاهش اندازه سینه به جهت درمان ژنیکوماستی میتواند تا حدودی ذیل پوشش بیمههای خدمات درمانی و موسسه ها بیمهگذار خصوصی باشد. بهبود وضعیت سینه های پهناور مردان را می قدرت به کمک لیپوساکشن به همپا برداشت بافت های چربی و غده جراح عمومی ژنیکوماستی ها اجرا هزینه جراحی ژنیکوماستی چه میزان هست ؟ کرد. بعضا از همین ورزشکاران گمان می کنند که حیاتی انجام ورزش می توانند همین نقص‌ را حل نمایند در حالی که همین طور نیست و حساس گذشت روزگار بدتر می شود. در صورتی که ناشی از دارو یا بیماری باشد، جدا دارو یا معالجه بیماری اکثر وقت ها سبب درمان ژنیکوماستی می شود. درصورتیکه به یک پستان آقا که موقعیت زنانه دارااست دقت کنیم دو بخش بافت چربی اضافه و بافت غددی اضافه را خوا هیم دید که در اغلب بیماران به همین صورت است.

ایندکسر