جف بزوس از سمت خود به عنوان مدیر عامل آمازون کناره گیری خواهد کرد


سیاتل – جف بزوس ، بنیانگذار و مدیرعامل آمازون ، تابستان امسال زمام امور را به غول تجارت الکترونیکی تحویل داده و نقش مدیرعامل را بر عهده خواهد گرفت.

اندی جسی ، مدیر عامل بخش محاسبات ابری آمازون ، برای اجرا در آمازون ارتقا می یابد.

آقای بزوس برای مدت چندین سال در بیشتر کارهای روزمره خود بازنشسته شد ، هرچند بیماری همه گیر او را در بهار سال گذشته کنار کشید.

آقای بزوس در بیانیه ای گفت: “من در حال حاضر آمازون را در ابتکاری ترین حالت خود می بینم ، كه این امر آن را به زمان مناسب برای این انتقال تبدیل می كند.”

این یک داستان در حال تکامل است و به روز خواهد شد.


منبع: rah-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>