خانه هوشمند چیست؟

اگراز لامپ های هوشمندی استفاده نمایید که مجهز به وایفای هستند میتوانید به رخ جدا از هم مقدار و شدت نور هر یک از لامپ ها را کنترل نمایید. مفهومی که هنگامی تنها در فیلمهای علمیتخیلی وجود داشت، حالا به مد روز تبدیل شده میباشد و بهجای استارتاپها، حال شرکت ها تکنولوژی مطرحی زیرا آمازون و google به این صنعت روی آورده و آن را تحت در دست گرفتن خویش درآوردهاند.علت همهگیری خانههای هوشمند نیز پیشرفت چشمگیری می باشد که در گوشیهای هوشمند و تبلتها شکل گرفته است. یا این که خودرو لباسشویی هر هفته سر زمانه معلوم درصورتی که در طول هفته لباسها را داخل آن ریخته باشید، به شکل خودکار شستشو را شروع می نماید و از شیوه موبایل به شما اطلاع می دهد که کارش تمام شده است. تکنولوژی خانه هوشمند اهمیت به کار گیری از بهروزترین فناوریهای الکترونیکی و هوش مصنوعی، امکان در دست گرفتن از رویکرد بدور اثاثیه و تجهیزات ساختمانها را فراهم میکند. فناوری خانه هوشمند راحتی و صرفهجویی در هزینه را به جهت صاحبان عملکرد خانه هوشمند منزل آماده میکند. راحتی و آسایش یکی از نکته ها اهمیت است. سیستمهای امنیتی هوشمند اهمیت تولید شرایطی مناسب به جهت تضمین آسایش اعضا در خانه خود، از محبوبترین فناوریهای کاربردی محسوب میشوند. منزل هوشمند، اصطلاحی میباشد که برای خانههایی حیاتی قابلیتهای پیشرفته به عمل برده میشود. متراژ خانه ی شما دیگر فاکتوری است که بر روی قیمت هوشمند سازی تاثیر گذار می باشد. از دوشاخههای هوشمند میتوانید برای لامپ های کف و یا این که لامپ هایی که بر بر روی میز قرار میگیرند و یا هر چراغی که نیاز به دوشاخه دارا‌هستند به کارگیری کنید. یا این که هنگامی کسی به اتاقتان می آید و چراغ ها را خاموش نکرده می رود؛ شما دارای چندین کلیک در تلفن همراه یا این که تبلت خویش بتوانید لامپ ها را خاموش کنید.

حتما بخوانید:
دروغ و دروغ درباره داروهای گیاهی