خیراندیش, مهدی, جعفرینیا, سعید

خیراندیش مهدی، دولتی حسن، قمی سپیده. خیراندیش مریم، مهرانی فریبرز، کیان کوثر، واحدی سعید. خیراندیش, مهدی, جعفرینیا, درمان غبغب پزشک معالج خیر اندیش سعید. حسینیان, مرتضی, خیراندیش, رضا. جعفری نیا, شمس اله, خیراندیش, مهدی, نجاری, رضا. خیراندیش, روح اله. (1397). بررسی سرمایه اجتماعی شهر یاسوج از منظر شهروندان. 1397). تحلیل فونستیک و تنوع گونهای زنبورهای پارازیتویید گروههای Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران. لطفی جلال آبادی، م.، خیراندیش، م.، عسگری، ن.، مهری، د.، 1397. شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی اثر گذار بر هویت یابی سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی). خیراندیش، م.، دولتی، ح.، قمی، س.، 1395. راهبردهای توسعه و گسترش سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی. راهبردهای گسترش سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی. مطالعه ای در راستا فراتحلیل پژوهش های هوش فرهنگی در سازمان. خیراندیش، م.، لطیفی جلیسه، س.، 1396. مطالعه ای در زمینه فراتحلیل پژوهش های هوش فرهنگی در سازمان. خیراندیش، ش.، بوترابی، س.، یزدی، ا.، 1396. تاثیر دما و زمانه عملیات آستمپرینگ بر ریزساختار و دشواری فولاد بینیتی سیلیسیم دار. امینی افشار، س.، خیراندیش، ا.، 1380. گزارش تهیه و تنظیم آنتی سرم شیگلافلکسنری برای اولین توشه در کشور ایران . گزارش تهیه و تنظیم آنتی سرم شیگلافلکسنری به جهت اولی بار در کشور ایران . پیادهروی روزانه و گرم نگهداشتن لگن در درمان بیماریهای زنان فراوان موءثر است. بیماریهای عفونی و گرمسیری کشور‌ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE). بهره مند، ن.، خیراندیش، م.، محمدی خرم آبادی، ع.، جوسیلا، ر.، 1396. (Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae گزارش یک فرآورده و دسته نو برای فون ایران. Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae گزارش یک جنس و نوع جدید به جهت فون ایران. طومار انجمن حشره شناسی ایران. گفته می شود که اسطخدوس و سنبل الطیب حاوی ویتامین C، منیزیم، کلسیم و گروه ای از مواد مغذی است که به تن در جنگ اهمیت انواع عفونت ها کمک می کند. معلم فن بیان توانمند دارااست و حین درس دادن از نمونه های عامیانه به کار گیری می کند. فصل، به خوبی حساس فصول دیگر مانند تقسیم یاخته مخلوط می شود. نیکبخت، ر.، خیراندیش، ش.، سیدین، س.، 1399. بررسی تشکیل ترکیبات دربین فلزی در پوشش کامپوزیتی Ni-Ti ساخت شده به نحوه پاشش سرد. دادو، ع.، و خیراندیش، ش.، و بوترابی، س. عباسی، م.، و خیراندیش، ش.، و حجازی، ج.، و خرازی، ی. خیراندیش، م.، و مهرانی، ف.، و کیان، ک.، و واحدی، س. خیراندیش، م.، مهرانی، ف.، کیان، ک.، واحدی، س.، 1394. بررسی اثر پروپوفول و ایزوفلوران بر شیوع لرز پس از فعالیت جراحی ویتره رتین چشم.

حتما بخوانید:
انقلاب خودکار اینجاست