وسیلهای میباشد که ما در میان لوله رابط با کلاهک دودکش کارگزاری میشود. به فاصله هر 10 تا 15 دقیقه، یه خرده گل از این چاله خارج می‌شود که صدایی مشابه به ترکیدن کلاهک دودکش به انگلیسی حباب دارد. هر نصیب از سریال در 10 تا 12 کاغذ طراحی شده است. در شمال غربی همین مجموعه، کوهی وجود داراست که در بالای آن، گودالی عمیق به عمق 100 متر قرار گرفته و به نام زندان سلیمان دارای اسمو رسم است. لطیفی در روزهایی که سرگرم ساخت دودکش بود، در مصاحبه با مهر گفته بود: «یادم میباشد وقتی که “عینک دودی” را ساختم همه پرسیدند چرا عینک دودی؟ قشم یکی از از زیباترین مکانهای دیدنی کشور ایران می باشد و تنوع شگفتیهای همین جزیره باعث شده تا افراد متعدد اساسی سلیقههای متفاوت، عاشق زیباییهای همین جزیره شوند. به غیر از خاک سرخ و زیبای جزیره، جاذبههای دیگری هم در هرمز چشم میشود که از پاراگراف آن ها می توان به غار مراقبه، دره بی سر و صدا و الهه نمک فیروزهای اشاره کرد. همین دره الهامبخش بسیاری از داستانسراییها بوده و گفته می شود که ارواح در این دره حضور دارند. جزیره هرمز به برهان ساختار رسوبی، آتشفشانی، نمکی و بسیاری عوارض دیگر به یکی از شگفتی‌ها گردشگری ایران تبدیل شده و وظیفه همه ماست که از آن حفظ کنیم. برخی بر همین باورند که کل ساختار همین کوه، به مرور روزگار و بر اثر جوشیدن گل از چاله تولید شده و به شکل ماهوری امروزی درآمده است. سنگ قبرها در این گورستان به صورت آلتهای جنسی میباشند و جنسیت اشخاصی که دفن شدهاند، اصلی سنگ قبر آن ها معلوم میشود. امیرحسین رستمی بازیگری می باشد که او را عمده اهمیت ایفای نقش در اثر ها کمدی میشناسیم. ولی مناطقی در کویرهای اطراف آن وجود دارااست که میتوانید از آن ها مشاهده کنید؛ اما بدون شک دارای یک راهنمای ماهر، نیکی به تنهایی. شنا نمودن در آب همین دریاچه ممنوع است؛ چرا که همین دریاچه بیرحم، حتی جسم بیجان شناگرها را هم پس نمیدهد. در قله کوه گل فشان، یک چاله به قطر حدود 1 متر و عمق تقریبا نیم متری قرار گرفته است. البته عجیبترین قسمت مجموعه، دریاچهای مرموز میباشد که توجه گردشگران را به خویش جلب میکند؛ دریاچهای آرام که گفته میشود گنجینههایی از کشور‌ایران باستان و دنیا را در دل خود دارد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد كلاهك دودكش لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر