برای نمونه می توان مقاومت ستون را به شیوه مقاوم سازی مهم ژاکت بتنی، مقاوم سازی اساسی ژاکت فولادی، مقاوم سازی به روش محصورسازی اهمیت الیاف FRP افزایش داد. در ده سال ی ۱۹۸۰ او‌لین کاربرد FRP در صنعت مهندسی عمران و به تیتر جایگزینی قابل قبول برای ژاکت های فولادی، پس از به کارگیری ی برد آمیز جهت مقاوم سازی و بهسازی از جمله مصالحی که در جهت مقاوم سازی به کارگیری میگردد ورقهای FRP میباشد. پوشش هایFRP به تیتر جایگزینی به جای طریق های دیگر ، مانند استفاده از صفحات فولادی، غلاف های به دور ستون های بتنی یا این که فلزی، به وجود آمده اند. شیوه های نو مقاوم سازی از پاراگراف مقاوم سازی کلیدی طرز FRP جای طریق های کهن را گرفته اند. از این مواد به جای آرماتور های فولادی یا این که کابلهای پیش تنیده در بنا های بتنی پیش تنیده و یا این که غیر پیش تنیده به کار گیری می شود. برهان بالا بودن عمر کامپوزیت های FRP خاصیت غیر کشسان الیاف است. مواد FRP موادی غیر فلزی اساسی مقاومت بالا در برابر خوردگی است که در کنار خواص حیاتی دیگری مثل مقاومت کششی زیاد، آن‌ها را برای به کارگیری بعنوان آرماتور کششی مقاوم سازی دارای طرز frp مطلوب می کند. بر مطابق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا هنگام باز‌نگری پل ها از حیث بنا ای به دلیل پوشش اندک بتن، طراحی ضیعف، عدم مهارت کافی زمان اجرا و بقیه دست اندرکاران مثل موقعیت آب و هوایی، سبب ایجاد ترک در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است. یکی از دیگر از نحوه هایی که می تواند در تقویت بتن مضاعف کارساز باشد به کار گیری از روش کاشت میلگرد در بتن است. 2- ارتقا تولید و توزیع الیاف FRP سبب ساز کاهش بها FRP و ارتقاء بکارگیری آن شده فیلم مقاوم سازی ستون اهمیت frp میباشد . از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد میباشند جور و مقدار فیبر و رزین گزینه استفاده، سازش فیبر و در دست گرفتن میزان مرغوب بودن لازم زمان تولید آن نقش حساس را در بهبود خواص مکانیکی آن دارد. دال ها تقویت شده اهمیت FRP خصوصاً حساس نسبت کوچکتر تقویت، قبل از ایجاد نقص از نحوه اعوجاج ها نسبتاً تبارک و عرض شکاف های وسیع، هشدار لازم را می دهند. صفحهها بر خلاف الیاف پارچهای، صورت پذیر نمیباشند و در ضخامت و عرض های متفاوت یافت می شوند. مرکز فنی و تخصصی بتن ایران در زمنیه مقاوم سازی ساختمان و مقاوم سازی اهمیت frp عمل می کند.

ایندکسر