نحوه کارکرد شیر فشار شکن میراب

فرض نمایید آب اصلی فشار معینی (مثلا 8Bar) در سیستم لولهکشی آتشنشانی فشار شکن شیر روشویی ساختمان وجود دارد. با این کار ساده، فشار ورودی 8Bar به اندازه 5Bar کمتر مییابد و آب خروجی از شیر اهمیت فشار 3Bar خواهد بود. چون در این شرایط نیازی به خرید زمینهای پهناور و احداث حوضچههای فشارشکن نیست. امروزه لزوم ایمنسازی ساختمانها در برابر حریق، بر کسی پوشیده نیست. در یک سیستم تاسیساتی، هنگامی شرایطی رخ دهد که سبب ساز شود فشار در سیستم تا مرحله خطرناکی ارتقا یابد، شیر فشار شکن ممکن هست تنها وسیله ای باشد که از یک خرابی فاجعه توشه خودداری کند. شیر فلکه تهیه فشار، در چهار تراز دارای می­تواند فشار خروجی آب را تنظیم کند. به این دلیل به یک شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار نیاز داریم. شیر فشار شکن و شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار دو مثال پرکاربرد از همین تجهیزات هستند که در قسمتهای متعدد یک سیستم آبرسانی آتشنشانی آیتم استفاده قرار میگیرند. در رخ سمت راست، شما یک شیر فلکه بی آلایش را تماشا میکنید که فقط برای جدا و وصل جریان آب در تجهیزات آتشنشانی آیتم به کارگیری قرار میگیرد؛ البته رخ سمت چپ، یک شیر فلکه تهیه فشار را نشان میدهد که علاوه بر انقطاع و وصل جریان، کار تهیه و تنظیم فشار آب خروجی را نیز انجام میدهد. در این رخ می­ تواند فشار خروجی را تهیه و تنظیم کند. در غیر همین رخ فشار بیش از حد آب سبب ساز استهلاک سریع شیرآلات بهداشتی، بوجود وارد شدن نشتی زیاد و مشکلات هنگام استعمال مانند کاسه شستن می شود. از دیگر مزیت های حائز حساس شیر فشارشکن، عدم نیاز به نیروی خارجی به جهت بارگذاری آن می باشد. در یکی از واحدها كل شیرهای اطمینان در اکنون تشت بودند و من در قطره چکان های آن واشر پیدا کردم. این مورد قضیه پایین اثر گذاری عملکرد شیر در شرایط نزدیک به بسته بروز پیدا می نماید . به جهت کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از شیر فشارشکن بخار ، شما ممکن است می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
مشخصات، قیمت و خرید پیستون پژو 206 (تیپ 5) TU5 025 بالتین