[ad_1]

ما باید بتوانیم از یک برنامه دوست یابی بدون ترس از تصفیه در یک پایگاه داده نظامی استفاده کنیم.

[ad_2]

منبع: rah-khabar.ir