رخنه انگشتی محلی هست که شاتون توسط انگشتی به پیستون متصل میگردد. خودروهایی که اهمیت زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، برای جلوگیری از عکس العمل سوپاپ حساس تاج پیستون شیارهایی بر روی آن ساخت میکنند. بر روی شاهین کارگزاشتن شده است. در بعضی از موتورهای حلقه های روغن نیز از بالا و نیز در زیر انگشتی پیستون آیتم استعمال قرار می گیرند در ضمن هر رینگ کلیدی یک دهانه هست که دارای گشوده و بسته نمودن آن می توان قطر رینگ ها را در موقع کارگزاری نمودن روی پیستون یا این که قرار دادن پیستون درون سیلندر ، قلیل و بسیار کرد. چندین شیار در قسمت سر پیستون قرار داراست که محل کارگزاشتن حلقه های آن است و فضای بالای پیستون را نسبت به محفظه ی کارتر آب بندی می کند. از آنجایی که تیبا از قبلی وارد بازار شده، کنجکاویها برایش کاهش بود اما برای «رُهام» (تغییر نام به شاهین) سؤال های متعددی وجود دارد. پیستون اسم قطعه ای می باشد که بی تردید بارها به گوشتان خورده است. تاج پیستون اتومبیل : که به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و صورت آن اثر گذاری بسزایی بر شیوه احتراق سوخت دارااست اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که طراحی صحیح آن، منجر اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید قیمت پیستون اشاره گر تبریز مینماید. سطح همین اجزا اصلی یک لایه محافظ نازک پوشیده شده است و آنگاه از طی نمودن یک‌سری کیلومتر نخستین از میان می فرایند و ترمز ها شکل طبیعی پیدا می کنند. در همین دوره توصیه می شود ابتدا بعد از آن از طی کردن 100 کیلومتر اول و بعد از آن آنگاه از طی نمودن 1000 کیلومتر، روغن موتور خویش را تعویض کنید. ولی دارای همین اکنون پیشنهاد می شود تا 1000 km اولیه از ترمز گیری های شدید و ناگهانی در شتاب های بالا خودداری کنید و به سیستم ترمز خودرو فشار وارد نکنید. • از ترمز نمودن ناگهانی پرهیز کنید چون این فعالیت سبب ساز می شود به اتومبیل شما فشار متعددی وارد شود. • از شتاب گرفتن ناگهانی در حین رانندگی دارای خودرو صفر جلوگیری کنید. • در هزار کیلومتر اولیه، از یدک کشیدن اتومبیل های دیگر دوری کنید. همین به عبارتی سطحی میباشد در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را اصلی جدار سیلندر پیدا می کند. هنگامی پیستون در کورس های تراکم و تخلیه به سمت بالا می رود، حلقه ها تمایل به عبور از بر روی لایه روغن را دارند. تفاوت همین دو جور کمپرسور در استعمال از روغن در گوشه و کنار دانسیته است. این پیستونها برای موتورهای ریز و موتورسیکلتها به کارگیری شده و به دلیل ماهیت کارایی موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. سایپا شاهین که از چندی پیش فروش آن در سایپا آغاز شده است در دو تیپ S و G عرضه خواهد شد که هر کدام از مشخصات فنی و امکانات جداگانه ای برخوردار است. وی ادامه داد: «طراحی قطعات و سیستم های اهمیت موتور که گزیده از آن ها شامل تیم بلوک، مجموعه سرسیلندر، مجموعه پیستون و رینگهای پیستون، پمپ آب و پمپ روغن، کاتالیست متناسب اساسی مرحله استاندارد آلایندگی یورو 5 و گروه میل لنگ میشود، بوسیله سایپا انجام شده است». وی درباره خصوصیت موتور طراحی شده ایجاد داخل، افزود: «عملیات توسعه احتراقی موتور با هدف دستیابی به گشتاور 165 نیوتون متر از به دور 1750 تا 4250 و بیشینه توان 105 تا 110 اسب بخار در بدور 5000 است». وی ادامه داد: «یکی از دستاوردهای پروژه موتور شاهین، مثال سازی تمام قطعات بوسیله تامینکنندگان داخلی هست که این دستور برای او‌لین توشه در تاریخ صنعت خودروسازی مرزوبوم به انجام رسیده است». سایپا شاهین سدان ملی و نو سایپا هست که در هفته های آتی به تراز فروش می رسد. از این رو در همین دوره نباید اتومبیل اتوماتیک را بر روی وضعیت کروز در دست گرفتن بگذارید. شاهین اتوماتیک مستقیماً رقیب تارا اتوماتیک خواهد بود که آن ماشین نیز به زودی توسط جمهوری اسلامی ایران خودرو عرضه می شود و بایستی ببینیم که کدام یک می تواند سهم بیشتری از بازار سدان های میانگین اتوماتیک را بدست بیاورد. موتور های ۶ سیلندر خطی حیاتی این که از توان خوبی بر خوردارند، البته یک مقدار درازند و جا دادن آنها در ذیل کاپوت یک میزان خلل است. تیم خودروسازی سایپا اصلی وجود تحریمهای ظالمانه و جدا همکاری خودروسازان خارجی توانست مهم تکیه بر دانش مهندسان داخلی، موتور خودروی شاهین را در گروه مگاموتور ایجاد کند. در بعضی موتورها پیستون نیز با پوشاندن و کشف پرده در سیلندر به عنوان روزنه فعالیت می کند. قطر بیرونی پیستون متناسب حساس قطر داخلی سیلندر انتخاب می شود. پیستون های تنه نسبت به قطر آن‌ها طولانی است. قطر پیستون های موتور اتومبیل میان 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر و تحول می کند.همه پیستون ها می بایست هم وزن باشند تا موتور در گیر لرزش نشود. استدلال همین مورد قضیه هم ممانعت از لرزش موتور است. ترازو و چینش حلقه پیستون به طراحی موتور و مواد به کار رفته در سیلندر بستگی دارد.

ایندکسر