هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

به جهت نصب شیر فشارشکن اقدامات متمایز انجام می پذیرد، در همین مورد ها گشوده نمودن شیرهای سیستم بوسیله کارشناسان اساسی تجربه شکل می گیرد، در همین زمینه هوایی که در سیستم لوله کشی وجود دارد به صورت تمام از این سیستم تخلیه می گردد. دراینبین یکی از شیرآلات دوچندان پرکاربرد که نقش حساسی را در خطوط لولهکشی ایفا میکنند، شیر فشارشکن است. همین دستور مستضعف علم و مهارت تام در حوزه سیمکشی ، کارگزاشتن اسپرینکلرها ، کارگزاشتن و راهاندازی شیرآلات ، انجام تنظیمات و آموزش روش به کار گیری از آن است . همین شیرآلات عموما از دو اینچ آغاز شده و تا سایز روستا اینچ و یا این که حتی بالاتر ادامه خواهد داشت. همین مرسوم ترین نوع است: توشه فنر به جور ای طراحی شده میباشد تا دیسک را برخلاف جریان محل ورود فشار دهد. 1. در رخ افزایش فشار محل ورود سیال از فشار تنظیمی اول ، پایلوت نسبت به موقعیت اول بسته می شود که سبب بسته شدن شیر حساس می شود و جریان کمتری عبور می کند در نتیجه فشار خروجی اثبات خرید فشار شکن هیدرولیک می ماند. در حالتی که فشار جریان خروجی از شیر فشار شکن از فشار انتخاب شده به جهت سیستم کاهش باشد، پایلوت اساسی بسته شدن خویش شیر را در وضعیت بسته تری قرار می دهد و به این ترتیب فشار خروجی کمتر پیدا خواهد کرد. تعیین اندازه فشار شکن آن گاه از گزینش آن از نکات حائز مهم می باشد . مهم تعیین سایز مناسب شیر فشارشکن هزینه کمتر می یابد و از فرسودگی شیر دوری می کند. اول اقدام در گزینش شیر، توجه در محل به کار گیری از شیر و اطلاع از طریق مصرف سیال می باشد . شیر فشارشکن هیدرولیکی و پنوماتیکی، از انواع این دسته شیر صنعتی از لحاظ سیال کاری فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 محسوب می شوند. از اشکال دیگر شیرهای پایلوت دار مربوط به دسته پیستونی است، از این شیر مجهز و مناسب در صنعت های متعدد از گزاره کانال های گسترده سیالات ، در آب پاشی و کشاورزی به عمل می رود. شیر مهم در همین دسته به وسیله فشار پایلوت کنترل می شود، در جریان های بالا از شیر پایلوت دار استفاده می گردد. فشارشکن های برنجی سازگار حساس جریان آب، هوای فشرده و سیالاتی که خاصیت خورندگی ندارند می باشد و مطلوب استفاده جهت نتورک آب خانگی، گرمایش و تهویه مطبوع گیاهان گلخانه ای و در برخی از موارد سیستم های هوای فشرده میباشد. همین نوع شیر در گروه شیرهای کنترلی و اهمیت کیفیتی قرار می گیرد که محصول بدنه شیر فشارشکن را از چدنی فولادی تولید می کنند. در ساخت شیر فشارشکن از تکنولوژی پیشرفته ای در حوزه ساخت به فعالیت می رود و استمرار جنس ارتقا می یابد.

حتما بخوانید:
پولینا آنا استروم ، آهنگساز صداهای الکترونیکی ماندگار ، در 74 سالگی درگذشت