[ad_1]

اندازه بازار مهم است ، اما حتی تغییرات کوچک نیز اثر موجی بزرگی دارند.

[ad_2]

منبع: rah-khabar.ir

ایندکسر