پتاسیم هیدروکسید و سدیم هیدروکسید – فراشیمی شیراز تولیدی سود پرک 98%

آن‌گاه آزمون مقاومت الکتریکی ومقاومت فشاری از آزمونه ها در سنین 3،1و7 روز آنگاه از قالب برداری گرفته شد نتیجه های نشان اعطا کرد که خمیر ژئوپلیمر ساخته شده با هر دومحلول سدیم وپتاسیم هیدروکسید در دما با گیرشی سرعت بالا هست . محلولهای KOH نسبت به محلولهای NaOH از رسانایی بیشتری برخوردار هستند و هدایت الکتریکی مهربانی دارند. هیدروکسیدها ، یکی از از گونه های ترکیبات هیدروکسیل ( اساسی OH ) هستند که محلولهای آن ها ، اهمیت مزه تلخ بوده ، اسیدها را خنثی و رنگ لیتموس قرمز‌رنگ را به آبی تبدیل مینمایند. بر همین اساس، واکنشهای شیمیایی آن‌ها به شیوه چشمگیری مشابه هستند. شباهت شیمیایی قوی آنها به آنها اجازه می‌دهد تا در یک سری از کاربردها به راحتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. یکی از از شرایطی که به واکنش پر سرعت و کمی یاری می کند، استعمال از یک اساس کار کشته تا حد ممکن است. یک مخزن پلی اتیلن متقاطع با قالب چرخشی برای اینکار ایده آل است. هم چنین واکنش تدریجی همین ماده اهمیت دی اکسید کربن موجود در هوا می تواند سبب ساز به ایجاد کربنات پتاسیم شود. از هیدروکسید پتاسیم برای تولید بقیه ترکیبات پتاسیم مثل پرمنگنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم مثل دی فسفات تترا پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، تولید رنگدانه ها، ایجاد شیشه، تولید گازوئیل از نباتات و تولید تراشه های نصفه رسانا استفاده می شود. محلول پتاسیم هیدروکسید به عنوان الکترولیت در باتریهای قلیایی مبتنی بر نیکل-کادمیوم، نیکل-هیدروژن و دی اکسید منگنز-روی استفاده میشود. ژئوپلیمر وگسترش اجرایی آن باعث شد این مقاله به مقایسه وبررسی میزان تاثیر محلول قلیایی بر زمان گیرش وعملکرد بتن ژئوپلیمری بپردازد. خصوصیت سوزانندگی این قلیای قوی سبب می گردد کوتیکول ساقه مو آسیب ببیند. علاوه بر این، جراحت جمع است. محلول پتاس مانند سود به شدت قلیایی میباشد اما بر مغایر سود، عاری از کلر می باشد لذا می توان از آن به جهت خنثی سازی محلول ها و موادی که بایستی در عدم حضور کلر خنثی شوند به کار گیری کرد. در انسان می قدرت از آن به جهت تشخیص عفونت های قارچی به کارگیری کرد. همین محلول ها قادربه پروتون زدایی بسیاری از اسیدها، حتی اسیدهای ضعیف، میباشند در شیمی جزء‌جزء‌کردن تیتراسیون مهم استفاده از محلول های پتاسیم به جهت سنجش اسیدها استعمال می شود. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما پتاسیم هیدروکسید خرید.

حتما بخوانید:
ماجرای یوسف و زلیخا - خبرگزاری حوزه