یونیت هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی یونیت هیدرولیک

به تیتر یک قاعده حجم مخزن را به جهت سیستم های مجهز به پمپ های دبی اثبات مساوی سه برابر دبی خروجی (لیتر/دقیقه) و به جهت سیستمهای مجهز به پمپ های دبی متغیر (واریابل) مساوی سه برابر دبی متوسط می اقتدار در لحاظ گرفت. برای در اختیار گرفتن جهت سیال از شیرهای دستی و برقی استفاده میشود. در طراحی یگانه یونیت هیدرولیک، قابلیت و امکان استفاده از الکتروموتور اصلی توانهای بالاتر و یا این که جایگزینی دارای موتورهای دیزلی وجود دارد. یونیت هیدرولیک هیدروموتور دنده ای را هم می توان در ترکیب حساس جعبه دنده های کاهنده گزینه به کارگیری قرار اعطا کرد که در همین حالت، دستیابی به سرعت های کاهش از 1 بدور بر دقیقه مهم گشتاورهای فراتر از 400 N.m قابلیت و امکان پذیر می باشد. هیدروموتور دنده ای را هم می توان در ترکیب اصلی جعبه دنده های کاهنده آیتم به کار گیری قرار اعطا کرد که در همین حالت، دستیابی به سرعت های کاهش از 1 دور بر دقیقه حیاتی گشتاورهای بالاتر از 400 N.m امکان پذیر می باشد. هر سیستم هیدرولیکی مجموعه ای از ادوات هیدرولیکی شامل مخزن، پمپ هیدرولیک، شیرهای هیدرولیک، فیلترها ،خطوط انتقال (شیلنگ و لوله)، اتصالات، نشانگرها می باشد که در جمع یک واحد تمام به اسم یونیت هیدرولیک را تشکیل می دهند که در کنار ادوات الکترونیکی ابزار دقیق ، خروجی یا خروجی های آیتم حیث سیستم هیدرولیک یعنی حرکت کنترل شده عملگرهای هیدرولیکی را آماده می کنند ،که سرانجام کارایی هماهنگ و دقیق ادوات هیدرولیکی می باشد. یونیت هیدرولیـک مجمـوعه مخزن هیدرولیـک، الکتروموتور، شیرآلات کنترلـی فشار، دبی و جهت و دیگـر ادوات نصـب شده است. نمایندگی یونیت هیدرولیک مجمـوعه مخزن هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، شیرآلات کنترلـی فشار ، دبی و جهت و دیگـر ادوات نصـب شده است. یک سیستم درونی میباشد که به طور کلی شامل یک موتور، مخزن سیال و یک پمپ است. آنگاه این جریان را به روغنی که قرار هست به هیدروموتور برسد، منتقل می کند. درصورتیکه به واسطه مایع (معمولا روغن) باشد، به آن انتقال توان هیدرولیکی و اگر به واسطه گاز (معمولا هوای فشرده ) باشد به آن انتقال توان پنوماتیکی گفته می شود.موضوع مورد حیث در همین بخش انتقال اقتدار هیدرولیکی می باشد. یونیتموردنظر توان موردنیاز را به جهت انتقال سیال فراهم می­کند. در آن زمانه از حرکت آب جهت انتقال اقتدار در چرخ های آبی، آبگیرها و دریچه های دروازه ای به کارگیری می شده می باشد تا بعد ها به خاصیت روغن و به کارگیری از آن در هیدرولیک پی برده شد. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه مدار یونیت هیدرولیک لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
بایگانیهای علائم ژنیکوماستی - دکتر طاهره هاشم